10 step checkup

Click here for English healthier playing

Zdravije sviranje

Opterećeni brojnim faktorima na koje moramo paziti tijekom vježbanja pojedine skladbe (note, ritam, intonacija, prstometi, štrihovi, dinamika…), vrlo često zaboravimo na najvažniju stvar od svega – postavu. Iskrivljeno držanje gudala, položaj prstiju lijeve ruke, stajanje… sve to vodi u otežano napredovanje, a u brojnim slučajevima, na žalost i do ozbiljnih zdravstvenih poteškoća. Upravo tu su nam naši profesori zlata vrijedni – njihovo upozoravanje i popravljanje vodi nas ka zdravijem sviranju. No, što kada ostanemo sami? Vježbanje kod kuće najvažniji je dio našeg glazbenog puta jer u njemu provodimo najviše vremena, kako si pomoći da ono bude što ispravnije?

Čitajte i:

Thibaudov potez

Najbolja vježbica za opušteno držanje gudala

Provjera postave

Najzdravija stvar koju možete učiniti za svoje sviranje violine je da prije početka svakog sviranja, a to podrazumijeva SVAKI prekid sviranja tijekom vježbanja, provjerite svoju postavu.

Evo 10 točaka koje su esencijalne za dobru postavu:

1. Stopala trebaju biti u širini ramena, stabilna, težina tijela ravnomjerno raspoređena na oba stopala. Zamislimo da puštamo korijenje u pod, kao drvo.

2. Koljena trebaju biti fleksibilna, noge opuštene. Zamislimo da sjedimo na lopti za pilates.

3. Leđa trebaju biti uspravna. Zamislimo da smo naslonjeni na zid.

4. Vrat je opušten, a glava položena na njega. Zamislimo da smo lutka na koncu i da nam jedan konac drži glavu od gore.

5. Glava je naslonjena na podbradak. Osjećaj treba biti isti kao kada, dok sjedimo, naslonimo laktove na koljena i glavu na dlanove.

6. Ramena su opuštena, osjećamo gravitaciju.

7. Puž violine je u ravnini nosa, palac lijeve ruke je opušten, zapešće ravno, prsti pravilno postavljeni.

8. Lakat desne ruke je u ravnini s gudalom, opušten

9. Prsti desne ruke su u pravilnim položajima na gudalu, šaka je opuštena

10. Gudalo je na žici u pravilnom položaju, s dobrim kontaktom.

Ovih 10 koraka vrijedi za SVE svirače violine i viole, od potpunog početnika do virtuoza, jednako i za malu djecu kao i za odrasle. Moguće je dodati određene detalje, ovisno o potrebi i/ili tehnici koja se trenutno radi. healthier playing

Isprintajte grafiku

postava 10 koraka
postava 10 koraka

Kako bi ova provjera bila redovna, ali i brža i jednostavnija, poklanjam vam grafiku koju možete zalijepiti na letvicu stalka za note. Pogledom na nju, samo prođite korake od 1-10 i eventualno popravite što treba (a uvijek nam nešto treba popraviti). S vremenom neće biti potrebno gledati grafiku, već u glavi izbrojati od 1 do 10 i prekontrolirati navedene točke.

Grafiku možete preuzeti ovdje. Ukoliko printate crno-bijelo, svakako brojeve obojite nekom jakom bojom kako bi se dobro isticali.

Healthier playing

Many times we end up being preoccupied with so many factors we have to look for while practicing a particular piece (notes, rhythm, intonation, fingering, bowing, dynamics …) that we often forget about the most important thing – proper posture. Wrong bow hold, left-hand fingers position, standing… all this leads to difficult progress, and in many cases, unfortunately, to serious health problems. That’s why our teachers are so precious – their warning and fixing lead us to healthier playing. But what happens when we stay alone? Exercising at home is the most important part of our musical journey because we spend most of our time in it, so how can we help ourselves to make it the best possible? healthier playing

Read also:

Thibaud exercise

The best exercise for relaxed bow

Posture Checkup

The healthiest thing you can do for your violin playing is that before you start playing every single time, which implies EVERY stop during your practice, you check your posture.

Here are 10 steps that are essential for a proper posture:

1. The feet should be in shoulder width apart, stable, body weight evenly distributed on both feet. Let’s imagine laying the roots in the floor like a tree.

2. The knees should be flexible, legs relaxed. Imagine sitting on a Pilates ball.

3. The back should be upright. Let’s imagine we’re leaning against the wall.

4. The neck is relaxed and the head is laid on it. Let’s imagine that we are a puppet on a string and that one thread keeps our head up.

5. The head resting on the chinrest. The feeling should be the same as when we sit, resting elbows on the knees and our head on the palms.

6. The shoulders are relaxed, we feel gravity.

7. The scroll is in the same height as our nose, the left thumb is relaxed, the wrist is straight, the fingers are correctly positioned.

8. The right elbow is the same height as the stich of the bow, and relaxed

9. Right hand fingers are properly positioned on the bow, the hand is relaxed

10. The bow is properly placed on the string, with good contact.

These 10 steps are great for ALL viola and violin players, from full beginner to virtuoso, equally for small children as well as for adults. It is possible to add certain details, depending on the need and/or the technique that you currently work on.

Print out the graphic

10 step checkup
10 step checkup

For this checkup to be regular, but also quicker and simpler, here is a free printable you can stick to the bar of your music stand. By looking at it, just go through steps 1-10 and eventually fix what is needed (and we always need to fix something).

You can download the graphic here. If you print black&white, be sure to color the numbers with a very bright color so they could stand out.

Vector Designed By keri94

10 Steps to Healthier Playing (printable check list) | 10 koraka do zdravijeg sviranja (grafika za printanje)
Tagged on:                                                                 

2 thoughts on “10 Steps to Healthier Playing (printable check list) | 10 koraka do zdravijeg sviranja (grafika za printanje)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *