foldable book of music pizzicato.hr

Click here for English printable little book

Često se pitamo kako više uključiti učenika u aktivno kreiranje interpretacije nekoga djela. Kako mu pomoći da cijelu kompoziciju odsvira „bez greške“ od početka do kraja? Kako ga navesti da samostalno razmišlja o tehničkim i muzičkim zahtjevima pojedine kompozicije? Mojim učenicima se jako sviđa ova slatka knjižica koja im pomaže u svemu tome.

Zašto muzička knjižica?

Slaganje knjižice je doživljaj sam za sebe, jer ta naša kreativna djeca vole kad iz ničega nastane nešto – u ovom slučaju od običnog lista papira slatka knjižica, u samo nekoliko jednostavnih poteza. Nakon što popune sve stranice s traženim sadržajem, obavili su ključni dio svoga angažmana, a na kraju će im ostati slatka mala uspomena koja će često ispadati iz nota dok budu nešto tražili i podsjećati ih na ovaj proces u kojem su uživali i koji im je toliko koristio.

foldable book of music pizzicato.hr
dav

Kako koristiti muzičku knjižicu?

Knjižica se pravi za neku bitniju skladbu koju trenutno vježbaju. Za početak trebaju smisliti i napisati PRIČU. Neki sadržaj koji ih mentalno, dok sviraju kompoziciju, drži „unutra“. To može biti u vidu priče, crteža, mentalne mape, scenarija, stripa… Nešto samo njihovo.

Zatim je potrebno napraviti tehničku analizu djela i upisati koje tehničke elemente i na koji način će koristiti u skladbi. Ukoliko im nešto u tom segmentu nije jasno, upisuju pitanja koja će postaviti profesoru. Na kraju, za uspomenu upisuju nastupe na kojima su izveli tu kompoziciju.

Čitajte i:

Pozadina za mobitel

Tablica za vježbanje za klince

Notni papir za printanje

Slaganje knjižice

Knjižicu možete preuzeti ovdje. Kratki GIF pokazuje na koji način ju složiti, a ovdje su i upute za slaganje.


foladable book of music pizzicato.hr

Follow Pizzicato on Pinterest

We are wandering so often how to engage the student to participate more actively in creating an interpretation of a certain composition. How to help him play through the composition „flawlessly“, from the beginning to the end? How to make him think independently about technical and musical elements of the composition? My students adore this cute little book which helps them with all that. printable little book

WHY The Book of Music?

Folding the book makes a special experience because our creative kids love when something comes out of nothing – in this case, a cute little book out of a plain sheet of paper, in just a few simple steps. After they fill all the pages with the required information, the most important part of their engagement is completed, and at the end, they will have a sweet little memory which will fall out of the stack of music sheet every time they search for something and remind them of this process in which they enjoyed and which was so helpful for them.

How to use The Book of Music?

We make the book for some important composition they currently work on. First, the student needs to write a STORY. Something that keeps him „inside“ mentally while playing the composition. It can be a story, a drawing, a mental map, storyboard, comic… Something just his own. printable little book

After that, he needs to make a technical analysis of the piece and write the technical elements he will use and in which way he will use them. If he has a question, there’s a page to write it down and ask the teacher on their next lesson. In the end, he will write all the performances he had playing this composition.

Read also:

Mobile phone background

Free printable practice chart for kids

Free printable staff paper (5 sizes)

Folding the book

You can download the book (English version) here. A short GIF shows how to fold it and here are instructions step by step (JPEG).


Inspiracija/Inspiration itsalwaysautumn.com

Foldable Little Book of Music (Printable) | Složiva muzička knjižica za printanje
Tagged on:                     

4 thoughts on “Foldable Little Book of Music (Printable) | Složiva muzička knjižica za printanje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *