free printable staff paper pizzicato.hr

Click here for English

Vaš mali kompozitor ima inspiraciju, a Vi nemate notni papir? Mi ga imamo za Vas!

Zimski praznici su pred nama (jupiiiii!!). Čitavo polugodište marljivo smo radili, učili, vježbali, pjevali, svirali… Doista smo zaslužili odmor.

No, glazba i inspiracija ne znaju za praznike. Dapače, vrlo često se dogodi da najveća inspiracija dođe upravo u trenutcima opuštanja. Jednom davno, i veliki umjetnik i izumitelj Leonardo da Vinci je rekao:

“Veliki umovi najviše stvaraju kada najmanje rade.”

Sve te informacije koje smo intenzivno prikupljali, u trenutcima odmora i opuštanja kliknu na prava mjesta. Neke od njih se pokažu suvišnima, a neke urode – inspiracijom! Poželimo stvoriti nešto. Poželimo napisati skladbu.

Čestitam!! Olovku i gumicu u ruke i na stvaranje!!

Upsss… Nemate notni papir? Ili ručice malog umjetnika trebaju malo veće crtovlje?

free printable staff paper pizzicato.hr

Evo, tu je!

Notni papir S

Notni papir M

Notni papir L

Notni papir XL

Notni papir XXL

Isprintajte si koliko Vam treba, a možete birati između čak PET veličina crtovlja!

Sretno i pošaljite mi neku kompoziciju!

pizzicato.hr
free printable staff paper pizzicato.hr

Your little composer has inspiration and you don’t have staff paper? We have it for you!

Winter break is ahead of us (yaaaaay!!!). For the whole semester we’ve been working hard, learning, practicing, singing, playing … We really deserved a good rest.

But music and inspiration don’t know about holidays. In fact, very often happens that the greatest inspiration comes just in the moments of relaxation. Once upon a time, a great artist and inventor Leonardo da Vinci said:

“Great minds create the most in the moments when they work the least.”

All the information we’ve been collecting intensively, in moments of rest and relaxation fall into right places. Some of them we find like we don’t need at all, and some of them become inspirational! We want to create something. We want to write a composition.

Congratulations!! Grab your pencil and eraser and digg on!!

Upsss … You have’nt got any staff paper? Or the little artist’s hands need a little bigger lines?

free printable staff paper pizzicato.hr

Here it is!

Staff Paper S

Staff Paper M

Staff Paper L

Staff Paper XL

Staff Paper XXL

Print as much as you need. You have a choice of FIVE sizes!

Good luck and send me some compositions!

pizzicato.hr

Follow Pizzicato on Pinterest

Free Printable Staff Paper | Notni papir za printanje
Tagged on:                                                     

5 thoughts on “Free Printable Staff Paper | Notni papir za printanje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *