načini vježbanja pizzicato.hr

Click here for English how to practice passages

Većina kompozicija koje izrađujemo i vježbamo ima „onu jednu pasažu“, a ponekad i puno njih… Postoje razni načini kako ih najbolje i najefikasnije izvježbati, a ovo je jedan od njih koji se meni i mojim učenicima pokazao najboljim. Vježbajući pasaže na ovaj način, omogućujemo sinapsama u mozgu da postanu stabilnije, mijelinski omotač deblji, a sve to jednostavno tako što si posvješćujemo svaku notu podjednako. Time pasaža postaje ujednačena, a pokreti sigurniji i opušteniji.

Koraci

1.Sviramo po dvije note punktirano, prva nota je duga.

1. način
1. način

2. Sviramo po dvije note punktirano, prva nota je kratka.

2. način
2. način

3. Sviramo naglasak na prvu notu u skupini.

3. način
3. način

4. Sviramo naglasak na drugu notu u skupini.

4. način
4. način

5. Sviramo naglasak na treću notu u skupini.

5. način
5. način

6. Sviramo naglasak na četvrtu notu u skupini.

6. način
6. način

Ukoliko zadana ritamska figura ima i više nota, koraci s naglascima se nastavljaju do zadnje note.

Nakon ovih koraka, dio pasaže koji izvježbavamo (ili cijelu pasažu) možemo odsvirati kako je napisan, ali u sporom tempu, kojeg ćemo potom postupno ubrzavati. Maksimalni tempo je onaj u kojem možemo precizno, čisto i artikulirano odsvirati svaku notu.

Čitajte i :

Slijed violinskih koncerata prema Dorothy DeLay

Kako koristiti dampit

Ovaj način vježbanja primjenjiv je za sve pasaže u parnim ritmovima, za sve uzraste i sve instrumente.

O načinu vježbanja pasaža u neparnim ritmovima biti će riječi u nekom od sljedećih članaka.

Upute kako vježbati pasaže možete pogledati u videu ovdje.

The majority of the pieces that we practice have “that one passage” (or sometimes a lot of them). There are many ways to practice them and this one has proven to be the best and most efficient for me and my students. By practicing the passages in this way, we allow the synapses in the brain to become more stable, the myelin sheath thicker, and all this simply by paying attention to each note equally. This makes the passage more even and the movements more confident and more relaxed.

Steps

1. We play two notes dotted, the first note is long.

1. način
1. način

2. We play two notes dotted, the first note is short.

2. način
2. način

3. We play the accent on the first note in the group.

3. način
3. način

4. We play the accent on the second note in the group.

4. način
4. način

5. We play the accent on the third note in the group.

5. način
5. način

6. We play the accent on the fourth note in the group.

6. način
6. način

If the rhythmic figure in the passage has more than four notes, we continue the steps with the accents until the last note.

After these steps, we can play the part of the passage we are rehearsing (or the whole passage) as it is written, but at a slow tempo, which we will then gradually accelerate. The maximum tempo is the one in which we can play each note precisely, cleanly, and articulately.

Read also:

Dorothy DeLay’s violin concerto sequence

How to use dampit

This way of practicing is applicable for all passages in even rhythms, for all ages of players and all instruments.

The way to practice passages in odd rhythms will be explained in one of the following articles.

Instructions on how to practice the passages can be seen in the video here.

How to practice passages | Kako vježbati pasaže
Tagged on:                                 

2 thoughts on “How to practice passages | Kako vježbati pasaže

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *