Violin Size Guide | Vodič za veličine violina

Click here for English.

Vaše dijete je odabralo svirati violinu. Čestitam!! I sada… trebate instrument.

Prvo što morate znati jest da postoje različite veličine violina, kako bi svatko mogao udobno svirati bez obzira na dob i rast. Postoji 8 veličina prema veličini tijela violine (bez vrata i puža) – 4/4, 7/8, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/10, 1/16.

Kako odabrati pravu veličinu?

Metoda izmjere: može biti od pomoći izmjeriti djetetovu ruku od vrata do zapešća. Neka dijete podigne ruku okomito u odnosu na tijelo, baš kao da svira i lagano ju izravna, dlan je okrenut prema gore. Metrom izmjerite duljinu od početka vrata do početka šake. Pogledajte tablicu dolje.

Test pužem: Postaviti violinu pravilno u položaj za sviranje. Potom lagano u potpunosti ispružiti ruku dlanom okrenutim prema gore. Ukoliko dijete može obgrliti prstima puž bez naprezanja, veličina je odgovarajuća.

Što kada je dijete između veličina?

Uvijek je bolje odabrati manju veličinu od dvije ponuđene jer je puno jednostavnije svirati na nešto manjem instrumentu nego na prevelikom.

Kada je najbolje vrijeme za veću veličinu?

Najbolji odgovor će Vam dati Vaš učitelj violine. Čak i ukoliko je dijete dovoljno naraslo da može prijeći na veći instrument, možda ćete trebati malo pričekati dok prođe npr. neki važan koncert ili ispit. Ponekad je potrebno i nekoliko tjedana da bi se dijete potpuno priviknulo na novi instrument.

Može li se preskočiti veličina?

Nije preporučljivo. Veličine violine se mogu usporediti s veličinama cipela – uvijek možete nositi veće, ali će Vam biti neudobne i bit ćete nespretni u njima.

Kada je vrijeme za cijelu violinu?

Većina odraslih i djeca oko 11 godina trebaju cijelu violinu.

Kupiti ili posuditi?

Ponekad djeca rastu brzo i nova violina može odgovarati samo nekoliko mjeseci. U tom slučaju, nije loša ideja unajmiti instrument na neko vrijeme. To bi moglo biti znatno jeftinije od kupovine nekoliko violina za redom. Ukoliko Vaše dijete treba doista dobar instrument za neki važan koncert ili natjecanje, vjerojatno ćete trebati kupiti ručno rađeni instrument.


Ovo je okvirna tablica za određivanje veličina instrumenta. Međutim, najbolju procjenu Vam može dati samo iskusan učitelj violine!

Veličine violina

Provjera veličine violina je jedna od prvih stvari koje radimo na Radionici za početnike i Seminaru violine.


English

Your child has chosen to play violin. Congratulations!! And now… you need an instrument.

First of all, you need to know there are different sizes of the violins – so everybody could play comfortably, no matter of the age or hight. There are 8 main sizes in which the length of the body (without neck and scroll) is measured – 4/4, 7/8, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/10, 1/16.

How to chose the right violin size?

The measuring tape method: It can help if you measure your child’s arm from the neck to the wrist. Let the child fully extende his/her left arm and raise it perpendicular to the body, just like holding a violin, palm facing upwards. Then put the measuring tape from the beginning of the neck to the beginning of the palm. Check the table below to find the right violin size.

The scroll test: Place the violin properly in the playing position. Now, hold out your left arm with your palm facing upwards. If you can hug the curve of the scroll with your fingers comfortably and without streching, then it fits you, you have the right violin size.

What if the child is between the sizes?

It is always better to choose smaller of the two sizes because it is much easier to play on a smaller violin then it is  on a too big one.

When is the right time for bigger size?

The best answer will give you your teacher. Even if the child is grown up enough for the bigger size, maybe you will have to wait some time because of some important concert or exam. It takes few weeks to adjust completely to a new instrument.

Can we skip a size?

It is not recommended. You can compare violin sizes with  shoe sizes – you can always wear bigger size, but you will probably be clumsy and uncomfortable…

When will be the time for a 4/4 violin?

Most adults and many children around age 11 need a full size violin.

To buy or to rent?

Sometimes children grow up fast and a new violin may only last a few months. In that case, it may be a good idea to rent for a while.  This could be cheaper than buying several violin sizes in quick succession. If your child needs a really good instrument for his/her important concerts and/or competitions, you will probably need to buy a quality hand crafted instrument.


Here is a general violin sizing chart. The best estimation, however, can be given only by an experienced violin teacher!

violin size chart pizzicato.hr
violin size guide pizzicato.hr

Violin size check up is the first thing we do on Beginners’ Workshop and Masterclass.


Pretplatite se za novosti o našim aktivnostima i dobit ćete besplatnu tablicu za vježbanje!

Subscribe for news about our activities and get free practice chart!

Violin Size Guide | Vodič za veličine violina
Tagged on:                                                             

One thought on “Violin Size Guide | Vodič za veličine violina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *