pizzicato.hr

Predavanja za nastavnike

Rad s početnicima na violini (2 sata)
Metodika nastave violine u 2. raz. OGŠ (2 sata)

Predavač:
mr. art. Ines Ana Tomić, prof. savjetnik

predavanje pizzicato.hr

Metodički pristup

Sadržaj rada, ciljevi, ishodi

Diskusija

Razmjena mišljenja o prezentiranim temama

Primjeri iz prakse

Primjena teorijskih saznanja na primjerima iz učionice

predavanje pizzicato.hr

Mjesto i vrijeme

5. siječnja 2023.
GŠ Muzički atelje, Zagreb

Cijena

Rad s početnicima 50€ (376,70 kn)
Metodika 2. raz. OGŠ 50€ (376,70 kn)
Oba predavanja 80€ (602,72 kn)

Kontaktirajte nas za više informacija

Za sva pitanja u vezi predavanja stojimo na raspolaganju putem maila. Ljubazno molimo, ispunite obrazac pored.

Imate ideju o kojoj želite prodiskutirati?

pizzicato.hr