Slijed violinskih koncerata Dorothy DeLay | Dorothy DeLay’s Violin Concerto Sequence

Click here for English Dorothy DeLay

Dorothy DeLay (31.3.1917. – 24.3.2002.) je bila jedna od najboljih violinskih pedagoga svih vremena. Svoju karijeru započela je kao komorna glazbenica (Stuyvesant Trio, 1939.–1942.), no ubrzo je shvatila kako je njen pravi poziv podučavanje. Vraća se školovanju, upisuje se na Julliard kod prof. Ivana Galamiana kome postaje i asistentica i gdje ostaje profesorica do kraja života (uz još nekoliko drugih američkih škola).

Studenti

Uz veliko znanje o violinskoj umjetnosti i pedagogiji, krasila ju je intuicija kojom je svakom studentu prilazila na individualan način, pobuđujući u njemu znatiželju, kritičko razmišljanje i veliku motiviranost. Rezultiralo je to velikim brojem iznimno uspješnih, svjetski poznatih umjetnika – Nadja Salerno-Sonnenberg, Nigel Kennedy, Kurt Sassmannshaus, Anne Akiko Meyers, Midori Goto, Sarah Chang, Shlomo Mintz, Gil Shaham, Simon Fischer – da nabrojimo samo neke.

Učiteljica genij

Koristeći mnoge konvencionalne, ali i (tada još) nekonvencionalne metode podučavanja, pomaknula je granice i shvaćanja u violinskoj pedagogiji čime je dobila nadimak „Učiteljica genij“ (the Teaching Genius). Svim studentima je običavala davati tablice za organizaciju i praćenje vježbanja. (Ukoliko još niste, predbilježite se na naš newsletter i dobit ćete tablicu za vježbanje inspiriranu onom prof. DeLay ili kupite The Practice Diary).

Slijed violinskih koncerata

Poznate su brojne vježbice koje je koristila za usavršavanje/korekciju tehničkih elemenata sviranja, od kojih je neke i Simon Fisher uvrstio u svoje sjajno djelo Basics, a jedna od najvrjednijih stvari iz pedagoške ostavštine Dorothy DeLay je svakako slijed violinskih koncerata po kojem je običavala raditi sa svojim studentima. Djela su to najviše umjetničke i pedagoške vrijednosti u glazbenoj literaturi uopće, a u ovome slijedu su posložena po svojoj tehničkoj i muzičkoj zahtjevnosti. Danas je ovaj slijed jedna od najvažnijih referenci violinskim pedagozima i studentima violine, evo ga u cijelosti:

 • S. Bach: Koncert za violinu u a-molu, BWV 1014
 • S. Bach: Koncert za violinu u E-duru, BWV 1042
 • Haydn: Koncert za violinu u G-duru, Hob.VIIa:4
 • Haydn: Koncert za violinu u C-duru, Hob.VIIa:1
 • Kabalevesky: Koncert za violinu u C-duru, op. 48
 • A. Mozart: Koncert za violinu br. 2 u D-duru, K. 211
 • A. Mozart: Koncert za violinu br. 3 u G-duru, K. 216
 • A. Mozart: Koncert za violinu br. 4 u D-duru, K. 218
 • A. Mozart: Koncert za violinu br. 5 u A-duru, K. 219
 • Konyus (J. Conus): Koncert za violinu u e-molu
 • Bruch: Koncert za violinu br. 1 u g-molu, op. 26
 • Mendelssohn-Bartholdy: Koncert za violinu u e-molu, op. 64
 • Khatchaturian: Koncert za violinu u d-molu
 • Barber: Koncert za violinu, op. 14
 • Wieniawski: Koncert za violinu br. 2 u d-molu, op. 22
 • Wieniawski: Koncert za violinu br. 1 u fis-molu, op. 14
 • Lalo: Symphonie espagnole, op. 21
 • Dvorak: Koncert za violinu u a-molu, op 53 (B. 108)
 • Vieuxtemps: Koncert za violinu br. 2 u fis-molu, op. 19
 • Vieuxtemps: Koncert za violinu br. 4 u d-molu, op. 31
 • Vieuxtemps: Koncert za violinu br. 5 u a-molu, op. 37
 • Saint-Saens: Koncert za violinu br. 1 u a-molu, op. 20
 • Saint-Saens: Koncert za violinu br. 3 u h-molu, op. 61
 • Paganini: Koncert za violinu br. 1 u D-duru, op. 6
 • I. Čajkovski: Koncert za violinu u D-duru, op. 35
 • Sibelius: Koncert za violinu u d-molu, op. 47
 • Brahms: Koncert za violinu u d-molu, op. 77
 • Prokofiev: Koncert za violinu br. 1 u D-duru, op. 19
 • Prokofiev: Koncert za violinu br. 2 u g-molu, op. 63
 • Bartok: Koncert za violinu br. 2, BB. 117
 • Glazunov: Koncert za violinu u a-molu, op. 82
 • van Beethoven: Koncert za violinu u D-duru, op. 61
 • Berg: Koncert za violinu
 • Walton: Koncert za violinu
 • Elgar: Koncert za violinu u h-molu, op. 61
 • Stravinski: Koncert za violinu u D-duru
 • Šostakovič: Koncert za violinu br. 1 u a-molu, op. 7
 • Drugi skladatelji 20. st.

Dorothy DeLay (March 31, 1917 – March 4, 2002) was one of the best violin teachers of all time. She began her career as a chamber musician (Stuyvesant Trio, 1939-42), but soon realized that her real calling was teaching. She returned to school, entered Julliard, and started studying with prof. Ivan Galamian to whom later she becomes an assistant.  She remains a professor at the Julliard for the rest of her life (along with several other American schools).

Students

Ms. DeLay owned a great knowledge of violin art and pedagogy, but she also had an amazing intuition which leads her to approach each student individually, arousing his curiosity, critical thinking, and great motivation. This has resulted in many outmost successful, world-renowned artists – Nadja Salerno-Sonnenberg, Nigel Kennedy, Kurt Sassmannshaus, Anne Akiko Meyers, Midori Goto, Sarah Chang, Shlomo Mintz, Gil Shaham, Simon Fischer – to name a few.

The Teaching Genius

Using many conventional but also (at the time still) unconventional teaching methods, Ms. DeLay shifted boundaries and understandings in violin pedagogy, which gave her the title “The Teaching Genius”. She used to give to all of her students practice sheets to help them organize and monitor their practicing. (If you haven’t already, sign up for our newsletter and get a practice sheet inspired by Ms. DeLay’s or buy The Practice Diary).

The Violin Concerto Sequence

Dorothy DeLay is well known for numerous exercises she used in her teaching to perfect/correct the technical elements of playing, some of which Simon Fisher included in his brilliant work Basics but also one of the most valuable things in the pedagogical legacy of Ms. DeLay is certainly the sequence of violin concerts she used to work with her students. These pieces are of the highest artistic and pedagogical value in the music literature in general, and in this sequence, they are arranged according to their technical and musical complexity. Today, this sequence is one of the most important references to violin teachers and violin students.

Here it is in full:

 • S. Bach: Violin Concerto in A minor, BWV 1014
 • S. Bach: Violin Concerto in E major, BWV 1042
 • Haydn: Violin Concerto in G major, Hob.VIIa: 4
 • Haydn: Violin Concerto in C major, Hob.VIIa: 1
 • Kabalevesky: Violin Concerto in C major, Op. 48
 • A. ​​Mozart: Violin Concerto No. 2 in D major, K. 211
 • A. ​​Mozart: Violin Concerto No. 3 in G major, K. 216
 • A. ​​Mozart: Violin Concerto No. 4 in D major, K. 218
 • A. ​​Mozart: Violin Concerto No. 5 in A major, K. 219
 • Konyus (J. Conus): Violin Concerto in E minor
 • Bruch: Violin Concerto No. 1 in G minor, Op. 26
 • Mendelssohn-Bartholdy: Violin Concerto in E minor, Op. 64
 • Khatchaturian: Violin Concerto in D minor
 • Barber: Violin Concerto, Op. 14
 • Wieniawski: Violin Concerto No. 2 in D minor, Op. 22
 • Wieniawski: Violin Concerto No. 1 in F minor, Op. 14
 • Lalo: Symphonie espagnole, op. 21
 • Dvorak: Violin Concerto in A minor, Op 53 (B. 108)
 • Vieuxtemps: Violin Concerto No. 2 in F minor, Op. 19
 • Vieuxtemps: Violin Concerto No. 4 in D minor, Op. 31
 • Vieuxtemps: Violin Concerto No. 5 in A minor, Op. 37
 • Saint-Saens: Violin Concerto No. 1 in A minor, Op. 20
 • Saint-Saens: Violin Concerto No. 3 in B minor, Op. 61
 • Paganini: Violin Concerto No. 1 in D major, Op. 6
 • I. Tchaikovsky: Violin Concerto in D major, Op. 35
 • Sibelius: Violin Concerto in D minor, Op. 47
 • Brahms: Violin Concerto in D minor, Op. 77
 • Prokofiev: Violin Concerto No. 1 in D major, Op. 19
 • Prokofiev: Violin Concerto No. 2 in G minor, Op. 63
 • Bartok: Violin Concerto No. 2, BB. 117
 • Glazunov: Violin Concerto in A minor, Op. 82
 • van Beethoven: Violin Concerto in D major, Op. 61
 • Berg: Violin Concerto
 • Walton: Violin Concerto
 • Elgar: Violin Concerto in B minor, Op. 61
 • Stravinsky: Violin Concerto in D major
 • Shostakovich: Violin Concerto No. 1 in A minor, Op. 77
 • Other Composers of the 20th Century

Julliard Journal

Slijed violinskih koncerata Dorothy DeLay | Dorothy DeLay’s Violin Concerto Sequence

4 thoughts on “Slijed violinskih koncerata Dorothy DeLay | Dorothy DeLay’s Violin Concerto Sequence

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *