Priručnik za 3. razred osnovne glazbene škole

Školska knjiga, 2023.

 

Dostupno u trgovinama Školske knjige i online

Treći razred osnovne glazbene škole u učenju sviranja violine dugo slovi kao jedna od prijelomnih godina. Postavljaju se tada osnove nekih krucijalnih tehničkih elemenata, ali i razvoja muzičkoga shvaćanja.  Violina 3

Prvenstveno je to postavljanje drugoga i trećeg položaja i vibrata, iznimno važanih koraka na putu dobroga sviranja violine. Također je tu i novi potez gudalom –  spiccato, kao i razrada onih do sada već naučenih – detache, martelé, marcato, staccato, sada u nešto složenijim ritamskim kombinacijama i prijelazima preko žica. Usavršavanje i razvijanje prethodno naučenih elemenata kromatike i dvohvata, prate još neki novi – sviranje u polupoziciji i prstometi pri sviranju smanjenih kvinti, kao i ornamenti. Učenicima ove dobi uvijek je zanimljiva tehnika pizzicato, koja se sada nadograđuje pizzicatom lijevom rukom i izmjenom pizzicato i arco. Neki od najčešćih tehničkih elemenata u literaturi – akordi, triler i flaggeoletti – također su postupno razređeni kroz niz tehničkih vježbi i etida kako kasnije sviranje predviđenoga repertoara ne bi predstavljalo učenicima problem.  

Osim svih nabrojenih tehničkih elemenata, svakako je neizostavan razvoj muzičkoga izražavanja. Predstavljeni su novi elementi – tenuto, portato, rubato, a kroz oznake tempa, dinamike i agogike prisutne kroz cijeli udžbenik, u gotovo svakoj etidi, učenika se priprema na izražajno sviranje odabranoga repertoara. 

Želim Vam uspješan rad i mnogo zadovoljstva u muziciranju! 

mr. art. Ines Ana Tomić   

Violina 3 Tomić
Violina 3 Tomić
Violina 3 Tomić
Violina 3 Tomić
Violina 3 Tomić
Violina 3 Tomić

Moglo bi vas zanimati i:

Violina 1

Violina 2

Ostale knjige